Preskočiť na obsah

Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu regiónu – BSK

Zverejnené
16. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. novembra 2022 − 31. decembra 2022
Kategória

Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj
od 1.11.2022 do 31.12.2022
So spracovaným materiálom sa môžte oboznámiť na web stránke Úradu BSK: https://bratislavskykraj.sk/urad-bsk/uzemne-planovanie-a-gis/aktualne-obstaravane-materialy/

Prílohy