Západoslovenská distribučná, a.s. – Výzva

Zverejnené
15. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. novembra 2021 − 14. decembra 2021
Kategória

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.01.2022 (viď. príloha).

Prílohy