Preskočiť na obsah

VZN o podmienkach určovania vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hurbanova Ves