VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom na území obce Hurbanova Ves

Zverejnené
15. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. decembra 2022 − 31. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN-202208

Prílohy