Preskočiť na obsah

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom na území obce Hurbanova Ves