Preskočiť na obsah

VZN 3-2019 o podmienkach určovania vyberania dane za psa na území obce Hurbanova Ves