Voľby 2022 – Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia

Zverejnené
3. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
3. augusta 2022 − 28. októbra 2022
Kategória

Prílohy