Voľby 2022 – zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Zverejnené
14. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. septembra 2022 − 29. októbra 2022
Kategória

Prílohy