Verejná kanalizácia a ČOV, Hrubý Šúr – Rozhodnutie – verejná vyhláška číslo OU-SC-OSZP/2022/005722-I-28-Ry

Zverejnené
20. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júla 2022 − 3. augusta 2022
Kategória

Prílohy