Preskočiť na obsah

Verejná kanalizácia a ČOV, Hrubý Šúr – Rozhodnutie – verejná vyhláška číslo OU-SC-OSZP/2022/005722-I-28-Ry