Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2016

Zverejnené
31. decembra 2016
Kategória

Detaily

Prílohy