Preskočiť na obsah

Rozhodnutie – Verejná vyhláška

Zverejnené
21. novembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
21. novembra 2023 − 5. decembra 2023
Kategória

Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán Štátnej správy ochrany prírody a krajiny schvaľuje dokument Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Senec.

Prílohy