Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 21.11.2022

Zverejnené
16. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. novembra 2022 − 20. novembra 2022
Kategória

Prílohy