Preskočiť na obsah

Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradenia vybraných parciel do lokality SKUEV0822 Malý Dunaj

Zverejnené
1. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
1. marca 2023 − 15. marca 2023
Kategória

Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0822 Malý Dunaj nachádzajúce sa v katastrálnom území Hurbanova Ves do národného zoznamu území európskeho významu

Prílohy