Preskočiť na obsah

Návrh VZN o podmienkach určovania vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hurbanova Ves.