Návrh VZN o podmienkach určovania vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hurbanova Ves.

Zverejnené
29. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2022 − 13. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN-202206

Prílohy