Návrh VZN ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Hurbanova Ves – zmeny a doplnky č. 2

Zverejnené
15. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. júna 2022 − 29. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN-202202

Prílohy