Návrh rozpočtu na rok 2023 – 2025

Zverejnené
29. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2022 − 13. decembra 2022
Kategória

Na stránke obce je zverejnený Návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025

Prílohy