Informácie pre voliča – referendum 2023

Zverejnené
9. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. novembra 2022 − 20. januára 2023
Kategória

Prílohy