Preskočiť na obsah

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Zverejnené
17. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
17. februára 2023 − 18. marca 2023
Kategória

Obec Hurbanova Ves v súlade s §4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2022.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Hurbanova Ves za rok 2022 je 70,06 %.

Prílohy

Žiadne prílohy.