Dodatok č. 7 k zmluve o zbere a zneškodňovaní odpadu

Zverejnené
15. januára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: ZML-2023001
Začiatok účinnosti: 1. januára 2023
Koniec účinnosti:
Dátum podpísania: 21. decembra 2022
Suma s DPH:
Sadzba DPH: Neplatca DPH
Objednávateľ: Obec Hurbanova Ves
Objednávateľ - Sídlo: Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves
Objednávateľ - IČO: 00305995
Dodávateľ: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Osvetová 24, 821 05 Bratislava
Dodávateľ - IČO: 36357065

Prílohy