Preskočiť na obsah

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnené
18. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. júna 2021

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je realizované z úrovne Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku v súlade s  § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov s platnosťou od 17. 06. 2021 od 12. 00 hod.