Preskočiť na obsah

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu – BSK

Upravené
02. jan 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. apríla 2017

Informujeme občanov o prebiehajúcom posudzovaní vplyvov strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj“, ktorý sa dotýka aj územia obce Hurbanova Ves.

List Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie

Podrobnosti nájdete na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-uzemneho-planu-regionu-bratislavsky-samospravny-kraj