Slovak Lines prevádzkový režim spojov

Upravené
30. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
22. apríla 2021

Spoločnosť Slovak Lines, a.s. oznamuje občanom, že na základe aktuálneho uvoľnenia opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 a obnovenia školského vyučovania prezenčnou formou, boli vykonané zmeny cestovných poriadkov. Zmena sa týka prevádzkovania spojov v pracovných dňoch ako v čase školského vyučovania od 26.04.2021 (pondelok).

Aktualizované cestovné poriadky:

Senec – Šamorín

Bratislava – Hurbanova Ves