Preskočiť na obsah

Oznámenie o úspešnej realizácii projektu 072BA130005

Upravené
02. jan 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. júna 2018

Obec Hurbanova Ves úspešne zrealizovala projekt 072BA130005  „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hurbanova Ves“ financovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020.

Cesta 2018 - plagát

Začiatok projektu: 17.4.2018
Začiatok realizácie prác: 23.4.2018
Dokončenie prác: 5.6.2018
Prevzatie prác a ukončenie projektu: 12.6.2018