Preskočiť na obsah

Obstarávanie zmie a doplnkov územného plánu

Upravené
02. jan 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. júna 2020

Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi dňa 18.5.2020 v súlade s §30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov rozhodlo o obstarávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Hurbanova Ves.
Obec Hurbanova Ves v súlade s ustanoveniami §§16-25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vyzýva občanov a organizácie, aby v termíne do 17.7.2020 do 12:00 podali svoje návrhy na zmeny a doplnky územného plánu obce na Obecný úrad v Hurbanovej Vsi, Hlavná 48/1, 903 01 Hurbanova Ves písomne alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu hurbanova.ves@azet.sk.