Preskočiť na obsah

Názvy ulíc 2. verzia

Upravené
02. jan 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. novembra 2016

Vážení občania,

Predkladáme na verejnú diskusiu 2. nezáväzný pracovný návrh pomenovania ulíc v obci so zapracovanými pripomienkami…
Vaše návrhy očakávame s uvedením mena a priezviska na Obecnom úrade v Hurbanovej Vsi do 10.11.2017.

2017-10-10 01 HUR - Situacia cestnej siete Model (2)