Preskočiť na obsah

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Upravené
30. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
26. februára 2021

Obec Hurbanova Ves v súlade s §4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2020.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Hubanova Ves za rok 2020 je 47,36 %.