ZSE Energia a.s. – odborní zástupcovia

17.8.2021 zverejnil/a hurbanovaves_obec.

Kategória

Počnúc dnešným a v nasledujúcich dňoch navštívia domácnosti v našej obci odborní zástupcovia spoločnosti ZSE Energia a.s.. Obyvatelia obce budú mať možnosť prekonzultovať svoje dodávky elektriny a plynu.