ZSE Energia a.s. – odborní zástupcovia

Kategória

Počnúc dnešným a v nasledujúcich dňoch navštívia domácnosti v našej obci odborní zástupcovia spoločnosti ZSE Energia a.s.. Obyvatelia obce budú mať možnosť prekonzultovať svoje dodávky elektriny a plynu.

Zverejnené 17. augusta 2021.
Bez úpravy .