Preskočiť na obsah

Zmena spôsobu zberu a odvozu vytriedeného odpadu

Zverejnené 17.5.2021.

Kategória

Milí občania,

ďalšia zmena v oblasti nakladania s odpadmi v našej obci začína od 1. júna 2021.

Zavádzame vrecový zber triedeného odpadu, čím chceme zvýšiť úroveň vytriedenia jednotlivých surovín a zvýšiť komfort zberu spred rodinných domov aj bytoviek.

Separovaný odpad bude vyvážaný v bielych priesvitných plastových vreciach objemu 120 l, ktoré sú pre Vás k dispozícií od 17.5.2021 na Obecnom úrade.

Zber správne vyseparovaného a stlačeného odpadu bude prebiehať priamo spred rodinných domov. V deň zberu musia byť vrecia zviazané a umiestnené na obvyklom odvoznom mieste zmesového odpadu – viditeľnom a prístupnom mieste pri komunikácii, v čase od 6:00.

Frekvencia zberu bude 1x za mesiac plast/kov/tetrapak a 1x za mesiac papier.

Kalendár vývozu odpadov v roku 2021

Ako správne triediť odpad do vriec