Zber nebezpečného odpadu

13.4.2023 zverejnil/a hurbanovaves_obec.

Kategória

Vážení spoluobčania,

počas víkendu 21-23.4.2023, kedy bude pristavený veľkoobjemový kontajner, môžete priniesť aj nebezpečný odpad: Farby, laky, obaly , rozpúšťadlo, motorové oleje, pesticídy.

Ak vám tento termín nevyhovuje, kontaktujte obecný úrad.

Zároveň pripomíname, že priesvitné vrecia na separovaný zber si môžete počas celého roka vyzdvihnúť na obecnom úrade.