Preskočiť na obsah

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Zverejnené 14.5.2021.

Kategória

Milí občania,

zavádzame zber kuchynského odpadu. Povinnosť zabezpečiť zber a vykonávanie triedeného zberu bioodpadov má obec jednoznačne stanovenú zo zákona o odpadoch.

Táto povinnosť má však svoj environmentálny ako aj ekonomický rozmer – aj týmto spôsobom prispejeme k separácii odpadu v našej obci.

Nádoby sú umiestnené nasledovne – pred budovou Materskej školy, stojisko vedľa obchodu a stojisko na Seneckej ulici pri vstupe do dediny.

Nádoby sa budú vyvážať každý týždeň v letných mesiacoch, v zimných mesiacoch raz za dva týždne.

Od pondelka 17.5.2021 Vám budú k dispozícii vedierka na kuchynský odpad na Obecnom úrade.

Ďakujeme.

Prečo, ako a čo patrí alebo nepatrí do kuchynského odpadu: BRKO leták

PS: Prosíme Vás, nakoľko sú nádoby modrej farby – neslúžia na papier! Nádoby boli privezené tento týždeň a už je jedna plná papiera, napriek tomu, že je označená ako BIO.