Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2021

Kategória

Starosta obce

 Meno a priezvisko, titul Počet hlasov
 Jana Lauferová, Mgr. 245
 Radoslav Juríček 45

Zverejnené 23. októbra 2021.
Bez úpravy .