Výsledky: Referendum 2023

Kategória

Počet oprávnených voličov: 488

Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 144

Volebná účasť: 29,71 %

Počet hlasov
„ÁNO“135
„NIE“9

Zverejnené 21. januára 2023.
Bez úpravy .