Výsledky: Referendum 2023

21.1.2023 zverejnil/a hurbanovaves_obec.

Kategória

Počet oprávnených voličov: 488

Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 144

Volebná účasť: 29,71 %

Počet hlasov
„ÁNO“135
„NIE“9