Výberové konanie mesta Senec

17.5.2021 zverejnil/a hurbanovaves_obec.

Kategória

Mesto Senec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy.

VK riaditeľ ZUŠ