Výberové konanie mesta Senec

Kategória

Mesto Senec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy.

VK riaditeľ ZUŠ

Zverejnené 17. mája 2021.
Bez úpravy .