Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022

Kategória

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb 2022

Viac informácií…

Zverejnené 13. júna 2022.
Bez úpravy .