Preskočiť na obsah

Veterinárne opatrenia v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky

Zverejnené 3.2.2023.

Kategória

Vážení spoluobčania,

v súvislosti so zisteným ohniskom nákazy vtáčej chrípky na farme Lúčny dvor, vydala Regionálna veterinárna správa Senec pre obce a chovateľov hydiny a vtáctva nariadenia v pásme dohľadu, o polomere 10 km od miesta ohniska, kde sa nachádza aj naša obec.
Žiadame majiteľov akéhokoľvek vtáctva, aby si pozorne prečítali nariadenia RÚVZ, ktoré je zverejnené na úradnej tabuli obce a tieto dodržiavali až do odvolania.

Zároveň podľa pokynov žiadame všetkých majiteľov vtáctva, aby najneskôr do 08.02.2023 nahlásili na obecný úrad počty vtáctva, ktoré chovajú.

Tlačivo: Zoznam vtáctva Hurbanova Ves

Nariadenia RVPS