Usmernenie pre voľby do orgánov samosprávy obcí týkajúce sa ohrozenia ochorením COVID-19

20.10.2021 zverejnil/a hurbanovaves_obec.

Kategória

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor volieb, referenda a politických strán, vydalo usmernenie pre voľby do orgánov samosprávy obcí týkajúce sa ohrozenia ochorením COVID-19 a rizikami spojenými s jeho šírením, podľa ktorého je povinnosťou:

  1. každého voliča, ako aj iných osôb prítomných vo volebnej miestnosti (pozorovateľa, asistenta voliča) pri vstupe a počas zdržiavania sa vo volebnej miestnosti mať nos a ústa prekryté respirátorom bez výdychového ventilu.
  2. každého voliča, či inej osoby pri vstupe do volebnej miestnosti použiť dezinfekčný prostriedok na ruky. Dezinfekciu rúk odporúčame vykonať aj pri východe z volebnej miestnosti.
  3. vo volebnej miestnosti by sa mal zdržiavať najviac taký počet voličov, koľko je vo volebnej miestnosti priestorov na úpravu hlasovacích lístkov (zásten). To sa nevzťahuje na osobu, ktorá vykonáva asistenciu voličovi pri hlasovaní.
  4. každého voliča, či inej osoby pred volebnou miestnosťou dodržiavať medzi sebou minimálnu vzdialenosť 2 m.