Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Hurbanova Ves.

Jesenné upratovanie – veľkoobjemový odpad

Milí občania, oznamujeme Vám, že v dňoch 1.-3. októbra sa uskutoční tzv. jesenné upratovanie. Veľkokapacitný kontajner bude umiestnený na parkovisku oproti obchodu. Sprístupnený bude nasledovne (poprípade do naplnenia): Piatok 1.10.2021: 15:00 – 18:00 hod Sobota 2.10.2021: 9:00 – 11:00 hod a 14:00 – 17:00 hod Nedeľa 3.10.2021: 9:00 – 11:00 hod Do kontajnera môžete ukladať odpad, ktorý… Čítať viac

Vývoz odpadov 15.09.2021

Spoločnosť AVE oznamuje, že všetky vývozy budú realizované bez zmeny aj v štátny sviatok 15.09.2021. V obci Hurbanova Ves sa bude v daný deň realizovať vývoz papiera.

ZSE Energia a.s. – odborní zástupcovia

Počnúc dnešným a v nasledujúcich dňoch navštívia domácnosti v našej obci odborní zástupcovia spoločnosti ZSE Energia a.s.. Obyvatelia obce budú mať možnosť prekonzultovať svoje dodávky elektriny a plynu.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2021

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 235/2021 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 23. októbra 2021, voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h. Zoznam kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy Miestna volebná komisia v Hurbanovej Vsi zaregistrovala dňa 30.8.2021 pre voľby do orgánov… Čítať viac

Odpočet elektromerov

Oznamujeme občanom, že v dňoch 5.8. – 6 8. 2021 bude v našej obci prebiehať odpočet elektromerov. Odpočet sa týka všetkých odberateľov elektriny, bez ohľadu na dodávateľa.

Slovenský zväz včelárov pracovná ponuka

Slovenský zväz včelárov ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu záhradník. Miesto vykonávania práce je na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci, s nástupom od 1.7.2021. Viac informácií na istp.

Slovak Lines prevádzkový režim spojov

Spoločnosť Slovak Lines, a.s. oznamuje občanom, že v súvislosti s čiastkovými zmenami cestovných poriadkov, s platnosťou od 01. 07. 2021, boli vykonané zmeny v cestovných poriadkoch. Aktualizovaný cestovný poriadok: Senec – Šamorín Bratislava – Hurbanova Ves

Zmena spôsobu zberu a odvozu vytriedeného odpadu

Milí občania, ďalšia zmena v oblasti nakladania s odpadmi v našej obci začína od 1. júna 2021. Zavádzame vrecový zber triedeného odpadu, čím chceme zvýšiť úroveň vytriedenia jednotlivých surovín a zvýšiť komfort zberu spred rodinných domov aj bytoviek. Separovaný odpad bude vyvážaný v bielych priesvitných plastových vreciach objemu 120 l, ktoré sú pre Vás k dispozícií od 17.5.2021 na Obecnom úrade.… Čítať viac

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Milí občania, zavádzame zber kuchynského odpadu. Povinnosť zabezpečiť zber a vykonávanie triedeného zberu bioodpadov má obec jednoznačne stanovenú zo zákona o odpadoch. Táto povinnosť má však svoj environmentálny ako aj ekonomický rozmer – aj týmto spôsobom prispejeme k separácii odpadu v našej obci. Nádoby sú umiestnené nasledovne – pred budovou Materskej školy, stojisko vedľa obchodu a stojisko na Seneckej ulici… Čítať viac