Slovak Lines prevádzkový režim spojov

Kategória

Spoločnosť Slovak Lines, a.s. oznamuje občanom, že v súvislosti s čiastkovými zmenami cestovných poriadkov, s platnosťou od 01. 07. 2021, boli vykonané zmeny v cestovných poriadkoch.

Aktualizovaný cestovný poriadok:

Senec – Šamorín

Bratislava – Hurbanova Ves

Zverejnené 15. júna 2021.
Bez úpravy .