Slovak Lines prevádzkový režim spojov

15.6.2021 zverejnil/a hurbanovaves_obec.

Kategória

Spoločnosť Slovak Lines, a.s. oznamuje občanom, že v súvislosti s čiastkovými zmenami cestovných poriadkov, s platnosťou od 01. 07. 2021, boli vykonané zmeny v cestovných poriadkoch.

Aktualizovaný cestovný poriadok:

Senec – Šamorín

Bratislava – Hurbanova Ves