Slovak Lines prevádzkový režim spojov

Kategória

Spoločnosť Slovak Lines, a.s. oznamuje občanom, že na základe aktuálneho uvoľnenia opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 a obnovenia školského vyučovania prezenčnou formou, boli vykonané zmeny cestovných poriadkov. Zmena sa týka prevádzkovania spojov v pracovných dňoch ako v čase školského vyučovania od 26.04.2021 (pondelok).

Aktualizovaný cestovný poriadok:

Senec – Šamorín

Bratislava – Hurbanova Ves

Zverejnené 22. apríla 2021.
Upravené 6. mája 2021.