Preskočiť na obsah

Projekt – Rekonštrukcia ihriska vedľa Obecného úradu

Zverejnené 11.8.2023.

Kategória

Milí spoluobčania,

uvedomujeme si potrebu zlepšiť športové priestranstvá a dobudovať ihriská v obci. O krokoch v tejto oblasti Vás budeme aj touto formou informovať.

Prvý pripravený projekt v tomto roku bola Rekonštrukcia športového areálu, kde bude našim cieľom zrekonštruovať ihrisko vedľa Obecného úradu ( nové mantinely, osvetlenie, striedačka).

Obec podala žiadosť v tomto roku na Fond na podporu športu. Napriek tomu, že sme podmienky splnili, dotácia nám schválená nebola pre vyčerpanú alokáciu.

Keďže projekt je pripravený, budeme sa naďalej usilovať prostredníctvom dotácií získať potrebné financie na rekonštrukciu.

Dovoľte mi aj touto cestou sa poďakovať Ing. Vratkovi Šokovi, poslancovi Obecného zastupiteľstva, za pomoc pri príprave projektu i predkladaní žiadosti, aj za cenné rady.

PS: Okrem tohto projektu sú pripravené ďalšie – materská škola, komunitné ihrisko – o týchto Vás budeme informovať samostatne.