Prevencia kriminality SODB 2021

Kategória

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania.

Informatívne materiály

Zverejnené 10. mája 2021.
Upravené 11. mája 2021.