Preskočiť na obsah

Obec Hurbanova Ves získala príspevok na zhodnotenie BRKO z Envirofondu

Zverejnené 13.10.2022.

Kategória

V júni 2022 sme požiadali o príspevok na zhodnotenie kuchynského odpadu z domácností za predchádzajúci kalendárny rok.

Na základe splnenia všetkých požiadaviek obec Hurbanova ves získala finančný príspevok vo výške 1724 Eur.

Za rok 2021 sme ako obec zhodnotili 18,32 tony biologicky rozložiteľného odpadu z domácností.

Peňažný príspevok môže byť použitý len na účely zabezpečenia triedeného zberu  a zhodnotenia BRKO.

Chceme vám poďakovať, že triedite aj tento druh odpadu. Hnedé zberné kontajnery nájdete na troch stojiskách

( obchod, škôlka a stojiska na vstupe do dediny ).

Pripomíname, že tvrdené plasty, čistý polystyrén a elektro-odpad viete odovzdať na obecnom úrade.

Tiež by sme vás radi poprosili, kuchynský použitý olej zlievajte len do plastových nádob, sklo je zakázané.