Preskočiť na obsah

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

Zverejnené 19.2.2022.

Kategória

Obec Hurbanova Ves v súlade s §4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2021.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Hubanova Ves za rok 2021 je 65,91 %.