Preskočiť na obsah

Dotazník pre občanov-Strategický dokument PHRSR

Zverejnené 6.7.2023.

Kategória

Dnes je posledný termín na vyplnenie dotazníka. Prosím o spoluprácu tých, ktorí zatiaľ dotazník nevyplnili.

Ďakujem.

Vážení obyvatelia,

v našej obci prebieha príprava dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR). Je to strategický dokument, ktorý stanovuje ciele a priority rozvoja v obci.

Vy, obyvatelia našej obce, zohrávate dôležitú úlohu. Verím, že sa zapojíte a vyplníte anonymný dotazník. Vyplnením dotazníka prispejete ku kvalitnému spracovaniu dokumentu, ktorým sa bude riadiť rozvoj obce v rokoch 2023-2027.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXfqbk3xuD3pfHl6GMSBj3a31i5aDFviY6TSHqcedV2DWtHQ/viewform?usp=sf_link

Dotazník je sprístupnený do 31.07.2023.

Ďakujem za spoluprácu, námety a podnety.

Lauferová Jana