Preskočiť na obsah

DAŇOVÁ POVINNOSŤ K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ do 31.01.2023

Zverejnené 25.1.2023.

Kategória

Upozorňujeme občanov, ktorým vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností, že v termíne do 31. januára 2023 sú povinní podať Priznanie k dani z nehnuteľností na Obecnom úrade v Hurbanovej Vsi – osobne, e-mailom alebo elektronicky.

Zároveň pripomíname daňovníkom, u ktorých došlo k zmene výmery pozemku, účelu využitia, k nadobudnutiu ďalšieho majetku a pod., aby v termíne do 31. januára 2023 podali Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na Obecnom úrade v Hurbanovej Vsi- osobne, e-mailom alebo elektronicky.

Tlačivo nájdete na Obecnom úrade alebo na stránke www.slovensko.sk

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dan-z-nehnutelnosti