Čistenie obce Hurbanova Ves

Kategória

Milí spoluobčania,

vzhľadom na nepriaznivé počasie, ktoré hlásia na sobotu, presúvame akciu upratovania obce Hurbanova Ves na sobotu 9.4.2022. Stále platí, že potrebujeme, aby sa dobrovoľníci nahlásili a my zorganizujeme všetko potrebné.

Ďakujeme

Zverejnené 31. marca 2022.
Bez úpravy .