Čistenie obce Hurbanova Ves

31.3.2022 zverejnil/a hurbanovaves_obec.

Kategória

Milí spoluobčania,

vzhľadom na nepriaznivé počasie, ktoré hlásia na sobotu, presúvame akciu upratovania obce Hurbanova Ves na sobotu 9.4.2022. Stále platí, že potrebujeme, aby sa dobrovoľníci nahlásili a my zorganizujeme všetko potrebné.

Ďakujeme