2% dane pre bojovníka Peťka

31.1.2023 zverejnil/a hurbanovaves_obec.

Kategória

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby