Preskočiť na obsah

Úprava cien za vodné/stočné

Zverejnené 20.3.2023.

Vážení občania,

dovoľujeme si vás informovať, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) schválil cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom vo výške 0,6395 € / m3 a cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vo výške 1,3037 € / m3. Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty.

Cena, ktorú stanovil ÚRSO, bola vypočítaná na základe oznámenia obce o skutočných nákladoch za rok 2021 na prevádzku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.  Každé zvýšenie cien s dopadom na občanov sa snaží vedenie obce a obecné zastupiteľstvo citlivo posudzovať. Výrazné nárasty cien energií v poslednom roku sú hlavným dôvodom úpravy cien za vodné a stočné. Aj po tomto zvýšení cien bude obec nútená dofinancovať výdavky spojené s prevádzkovaním vodárne a čističky odpadových vôd z vlastných zdrojov.

Úprava nových cien vodného/stočného bola schválená Obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 17/2023 dňa 06.03.2023 nasledovne:

od 1.4.2023 cena vodného 0,77 Eur/m3 (vrátane DPH) a cena stočného 1,56 Eur/m3 (vrátane DPH).

Nasledujúci odpočet bude vykonaný brigádnikmi, ktorí navštívia domácnosti v termíne od 31.03.2023 do 02.04.2023. Nakoľko sa mení cena, potrebujeme poznať reálny stav vašich meračov (nie priemerné odhady). Brigádnici vám taktiež odpovedia na otázky týkajúce sa údržby kanalizácie.  

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu pri odpočtoch.