Preskočiť na obsah

EURÓPSKE VOĽBY SA NA SLOVENSKU BUDÚ KONAŤ 8. JÚNA 2024

Zverejnené 6.6.2024.

Volebná miestnosť v našej obci bude v kultúrnom dome a bude otvorená od 7:00 do 22:00 hod. Je potrebné si priniesť občiansky preukaz,  občania bez trvalého pobytu v SR potrebujú cestovný pas a čestné prehlásenie o trvalom pobyte v cudzine (toto tlačivo bude k dispozícii aj vo volebnej miestnosti ). Ak máte trvalý pobyt mimo našej obce a voliť chcete v Hurbanovej Vsi, musíte predložiť aj hlasovací preukaz.  Ak budete voliť mimo trvalého pobytu, hlasovací preukaz si môžete vybaviť na Obecnom úrade do piatka 07.06.2024 do 12:00 hod.

 V Európskych voľbách volíme konkrétnu stranu a na hlasovacom lístku danej strany môžeme dať maximálne 2 preferenčné hlasy konkrétnym poslancom.

Ak sa neviete dostaviť do volebnej miestnosti, môžete požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. V takom prípade k vám prídu zástupcovia volebnej komisie s prenosnou volebnou schránkou. Pre takýto prípad volajte na 0911 903 224.