Elektronické služby
Menu
Aktuality
28.04.2017
Zámer zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu
V súvislosti s druhou aktualizáciu národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (národný zoznam) Vám oznamujeme zámer zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu s prílohami, ktorými sú... Viac »

21.04.2017
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu - BSK
Informujeme občanov o prebiehajúcom posudzovaní vplyvov strategického dokumentu "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj", ktorý sa dotýka aj územia obce Hurbanova Ves.

List Okresného úradu Bratislava, odbor starostli... Viac »

31.01.2017
Vtáčia chrípka 01/2017
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat č. k. 176/2017, pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.
Určené ohnisko nákazy: Eva Holíková, 930 39  Horné Janíky 203, GPS: 48.143605, 17.396313, vymedzené pásmo pásmo dohľadu, minimálne 10 km Viac »

29.01.2017
Orez stromov 2017
Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyzýva

v... Viac »


Zverejnené objednávky a faktúry

verzia pre tlač
 
Zverejnené objednávky a faktúry v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Podľa § 5b sa zverejňujú vyhotovené objednávky a prijaté (došlé) faktúry po 1. januári 2011. Objednávka sa zverejňuje do 10 pracovných dní od vystavenia. Faktúra sa zverejňuje do 30 dní od úhrady.
Od 1. mája 2011 nariadením vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 podľa § 3 sa nezverejňujú objednávky a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej faktúre nepresahuje sumu 1000 EUR bez dane z pridanej hodnoty. 


Rok 2017

Dátum 
vystavenia
Druh Číslo Dodávateľ Predmet Hodnota v  €
21.12.2016 F 7611210166 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 20,98
23.12.2016 F 2016579 Ján Hajtmánek - SeVoTech Oprava čerpadiel 1134,00
27.12.2016 F 161123 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody 180,00
31.12.2016 F 2792170693 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 38,18
31.12.2016 F 7220744695 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektriny 604,53
31.12.2016 F 211612134 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 562,34
31.12.2016 F 7401241411 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn -6,17
31.12.2016 F 7220744696 ZSE Energia, a.s. Vyuctovanie elektriny obec -517,91
31.12.2016 F 7010629632 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektrina ČOV -1025,48
31.12.2016 F 7200800818 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie elektrina VODA -54,17
31.12.2016 F 7452119382 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 357,57
22.11.2016 F 20161329 Disig Vydanie kvalifikovaného certifikátu 103,20
02.01.2017 F 20170593 MADE spol.s r.o. Systémová podpora URBIS 100,00
05.01.2017 F 7429488740 ZSE Energia, a.s. Elektrina Vodný zdroj 454,22
05.01.2017 F 7429469656 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 2556,48
05.01.2017 F 7429469655 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 62,31
06.01.2017 F 7429488741 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 616,01
01.01.2017 F 7318580843 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 461,00
31.12.2016 F 1297411186 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Vedenie účtu CDCP 432,00
24.01.2017 F 17010005 REVISE a.s. Materiál ČOV 140,20
21.01.2017 F 3412173630 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 75,30
01.02.2017 F 7429517974 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 616,01
01.02.2017 F 7459017090 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 62,31
25.01.2017 F 8370101218 Wolters Kluwer Predplatné 79,80
31.01.2017 F 5793124511 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 38,15
13.01.2017 F 00417 LUKOVAK Oprava vodovodu 772,87
01.02.2017 F 7273724996 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 446,00
27.01.2017 F 270117020 MIROSLAV MAREK Výmena čerpadla 275,00
07.02.2017 F 8800305995 Rozhlas a televízia Slovenska Koncesionársky poplatok 56,88
13.02.2017 F 201708377 ESET,spol.s.r.o. Licencia 50,33
14.02.2017 F 1170569 ECO PRODUKT Obec materiál 53,40
31.01.2017 F 211701129 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 772,45
15.02.2017 F 2017059 Ján Hajtmánek - SeVoTech Oprava čerpadiel 756,00
22.02.2017 F 3413119741 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 39,50
27.02.2017 F 170155 AQUASECO, s.r.o. Rozbor vody 90,00
01.03.2017 F 7273765482 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 421
01.03.2017 F 7489133778 ZSE Energia, a.s. Elektrina obec 62,31
28.02.2017 F 7794088764 Slovak Telekom, a.s. Internet poplatky 39,02
01.03.2017 F 7429566973 ZSE Energia, a.s. Elektrina ČOV 616,01
28.02.2017 F 211702096 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Vývoz smetí 546,66
15.03.2017 F 1704585 SLOVGRAM Poplatky podľa autorského zákona 38,50
16.03.2017 F 2520141024 SIKO KÚPEĽNE OcÚ materiál 146,99
16.03.2017 F 7401245793 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Plyn 11,84

Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011


 verzia pre tlač